Kinderen

Ik werk met kinderen met verschillende hulpvragen. Elk kind is anders en heeft unieke begeleiding nodig, die bied ik graag in mijn praktijk.

Hieronder de meest voorkomende hulpvragen en problematiek waar ik mee werk:

 • faalangst
 • laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • als het kind ‘niet lekker in zijn vel zit’
 • ad(h)d en korte spanningsboog
 • emotieregulatie
 • hoogsensitieve kinderen
 • hoogbegaafde kinderen
 • pesten en gepest worden
 • omgaan met (v)echtscheiding van de ouders
 • rouwverwerking
 • hechtingsproblematiek
 • storend/raar/agressief/manipulatief gedrag
 • overmatig angstige kinderen
 • piekeren, somberheid, overmatig introverte kinderen
 • niet over gevoelens willen/kunnen praten
 • ontoereikende sociale vaardigheden / sociale aansluiting missen
 • weinig inlevings- en aanpassingsvermogen
 • moeite hebben met contact maken en in contact blijven
 • bij een stoornis in het autismespectrum
 • moeite om veranderingen te accepteren
 • moeite met structureren, overzicht houden en plannen
 • weinig zelfredzaam zijn
 • niet voor zichzelf kunnen opkomen / weinig ruimte innemen
 • slaapproblemen

Ik werk ook met kinderen waar niet duidelijk is wat er aan de hand is en er geen specifieke hulpvraag ligt. Naast het begeleiden van het therapeutisch proces, geef ik ook concrete (opvoed)adviezen aan ouders en leerkrachten ten aanzien van de omgang met het kind.