Tarieven

Prijzen kinderen/jongeren

Intake (60 minuten) 75 euro
Individuele sessie (60 minuten)  75 euro
Eindgesprek (60 minuten)   75 euro

Prijzen volwassenen

Intake (75 minuten) 80 euro
Individuele sessie (75 minuten)  80 euro
Eindgesprek (75 minuten)   80 euro

Vergoeding 
Kunstzinnige therapie wordt gedeeltelijk vergoed mits je een aanvullende verzekering hebt. Het is afhankelijk van de verzekering welk deel van de prijs per sessie vergoed wordt. Je kunt zelf informeren bij de verzekering.

Aantal sessies
Normaal gesproken hanteer ik een minimum van vijf sessies (excl. intake) omdat verandering tijd vergt en het vooral in het werken met kinderen belangrijk is om elkaar te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen (dit geldt overigens ook voor volwassenen). Een traject duurt idealiter rond de 15 sessies, maar minder sessies zijn natuurlijk ook mogelijk. Hierover maak ik tijdens de intake afspraken met de cliënt / ouders van het kind. 

Verloop van een traject 
Een traject begint altijd met een intakegesprek waarbij ik met de cliënt en/of de ouders van het kind samen de hulpvragen en doelstellingen bespreek en mijn werkwijze toelicht. In de intake licht ik tevens mijn privacybeleid toe. Indien gewenst, zal er in de intakefase ook een gesprek met leerkracht(en) plaatsvinden. Er volgt een traject van minimaal 5 sessies. Ik werk altijd met een individueel behandelplan, tevens onderzoek ik per sessie intuïtief wat er nodig is in het proces van een behandeling. Na vijf sessies vindt een tussenevaluatie plaats. Na afloop van het behandeltraject vindt een eindgesprek plaats.

Afspraak afzeggen
Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren telefonisch (06-39 70 33 15 , bellen, sms of whatsapp) afgezegd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, kunnen gedeeltelijk in rekening worden gebracht.

Privacyverklaring
Tijdens een traject verwerk ik een aantal persoonsgegevens van de cliënt. Hoe ik ervoor zorg dat de persoonsgegevens veilig zijn bij mij en wat de rechten van de cliënt / de ouders van de cliënt zijn met betrek tot deze gegevens licht ik in mijn privacyverklaring toe.